دوستت دارم  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1389

 

 

 

اگر تار بودم آهنگ دوستت دارم را برایت مینواختم 

اگر بهاربودم شکوفه ها رابرایت تقدیم میکردم 

اگر باران بودم آن قدر می باریدم تا غبار غم ها رااز 

 دلت بزدایم 

ولی افسوس که  

نه تارم

نه بهارم

نه بارانم

 ولی هرچه هستم با تمام وجود فریاد میزنم  

دوستت دارم