عشق یعنی...  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 22 تیر‌ماه سال 1389

 

 

 

مرد از راه چشم و زن از راه گوش به دام عشق می افتد.
دوری، عشق را شدت می بخشد و نزدیکی، قوت.
پیری مانع از عشق نیست. اما عشق تا حدی مانع از پیریست.
هرگز ندانستم چگونه ستایش کنم تا آنکه آموختم چگونه دوست بدارم.
عشق ناتمام می گوید: من تو را دوست دارم چون به تو نیاز دارم.
عشق تمام می گوید: من به تو نیاز دارم چون تو را دوست دارم.
در حساب عشق یک به اضافه یکی برابر است با همه چیز و دو منهای یک برابر با هیچ.
محال است عاشق باشی و عاقل.
عشق چیزی جز یافتن خویش در دیگران و شادکامی در شناخت نیست.
عشق همانند پروانه ایست که اگر سفت بگیری له می شود و اگر سست بگیری می گریزد.
عشق چون میوه است. ممکن است خوب به نظر آید اما تا وقتی که نرسیده آن را گاز نزن.
عشق چون ساعت شنی است. با خالی شدن مغز، قلب پر می شود.
عشق غلبه‌ی خیال بر خرد است.
مرد به کرات عشق میورزد، اما کم. زن به ندرت، اما بسیار.
مردها همواره میخواهند اولین عشق یک زن باشند و زن ها دوست دارند آخرین عشق یک مرد باشند.
تنها پاداش عشق، تجربه‌ی عاشقی است.
با عشق و شکیبائی چیزی نا ممکن نیست.